Regler - Skovlund Efterskole

Ring til os på tlf. 75 29 25 77

Regler

Skolens hverdag bygger på ansvar og respekt. 

På Skovlund Efterskole har vi nogle få grundregler, som vi synes er vigtige:

  • Der er mødepligt til undervisning, fællesarrangementer og hovedmåltider
  • Du må ikke indtage, være påvirket af eller være i besiddelse af alkohol eller euforiserende stoffer af
    nogen art. Dette gælder både til og fra efterskolen og i Skovlund
  • Skovlund Efterskole er en røgfri skole, og det er ikke tilladt at ryge på skolens område, i Skovlund by
    eller på ekskursioner tilrettelagt af skolen.
  • Sexuelt samkvem er ikke tilladt på skolen
  • vi forventer en god omgangstone, og at personalets anvisninger efterkommes