Regler

Skolens hverdag bygger på ansvar og respekt.

På Skovlund Efterskole har vi nogle få grundregler, som vi synes er vigtige:

  • Der er mødepligt til undervisning, fællesarrangementer og hovedmåltider
  • Du må ikke indtage, være påvirket af eller være i besiddelse af alkohol eller euforiserende stoffer af
    nogen art. Dette gælder både til og fra efterskolen og i Skovlund
  • Skovlund Efterskole er en røgfri skole, og det er ikke tilladt at ryge/vape/tage snus på skolens område, i Skovlund by
    eller på ekskursioner tilrettelagt af skolen.
  • Sexuelt samkvem er ikke tilladt på skolen
  • Vi forventer en god omgangstone, og at personalets anvisninger efterkommes