Kontaktlærer

Som elev på Skovlund Efterskole bliver du en del af en kontaktgruppe, som består af 8-10 elever. Hver kontaktgruppe har en særlig tilknytning til en fast kontaktlærer, som du bliver introduceret til, når du starter på skolen den første dag.

En gang om ugen mødes du med din kontaktgruppe sammen med kontaktlæreren, og her er der mulighed for at drøfte alle mulige ting omkring skolens dagligdag.

Din kontaktlærer har som udgangspunkt kontakten til dine forældre, og omvendt er det også kontaktlæreren, som dine forældre primært skal rette henvendelse til, hvis de har behov for det.

Formålet med kontaktlærerfunktionen er blandt andet:

  • At skabe mulighed og rum for en åben samtale om både almindelige forhold på skolen og mere personlige spørgsmål
  • At fastholde den enkelte elev på, at fællesskabet med de andre elever er forpligtende
  • At hjælpe den enkelte elev til at kunne agere hensigtsmæssigt i nye fællesskaber
  • Løbende orientering og kontakt mellem skole og hjem

Lær masser af sprog

På Skovlund Efterskole får du både løftet dine sprogfærdigheder mærkbart samtidig med du lærer andre kulturer at kende. Efterskole tilbyder engelsk, tysk, spansk, fransk og kinesisk.