Elevråd

I starten af skoleåret vælger vi et ELEVRÅD, som består af en repræsentant fra hver kontaktgruppe. Den enkelte kontaktgruppe vælger sin repræsentant på et kontaktgruppemøde.

Elevrådets opgaver kan f.eks. være:

  • At drøfte og diskutere forskellige ting i forhold til skolens dagligdag med forstanderen
  • At komme med ønsker og forslag til forbedringer og udvikling af skolen
  • At planlægge og koordinere arrangementer på skolen
  • At forestå den årlige undersøgelse af elevernes undervisningsmiljø
  • At planlægge den store gallafest mod slutningen af skoleåret