Mad & måltider

Du har mødepligt til de 3 hovedmåltider, og de fungerer som vigtige og naturlige samlingspunkter i hverdagen. Alle elever har faste pladser i spisesalen.

På Skovlund Efterskole vil vi gerne servere sund og ernæringsrigtig kost hver dag. Læs mere om vores holdninger i Skolens kostpolitik