International boglig efterskole - sprog kultur rejser - Skovlund Efterskole

Ring til os på tlf. 75 29 25 77

International boglig efterskole med sprog, kultur og rejser

Vi møder verden ...

Skovlund Efterskole har en klar international profil, og vi bestræber os på at få den internationale dimension ind som en naturlig del af vores hverdag. Efterskolens internationale profil er kendetegnet ved:

  • Stor udlandsrejse til Sydafrika
  • International 10. klasse 
  • Den internationale dimension som en integreret del af undervisningen i fagene
  • Kulturelle internationale arrangementer på skolen, hvor vi får besøg af folk fra forskellige kulturer
  • Emnedage med internationalt fokus
  • EU-projekt
  • EU-debat
  • Der undervises også i Spansk, Fransk, Tysk og Kinesisk
  • Cambridge English på flere niveauer

Vi har hvert år internationale elever, og i vores International Class Skovlund (International projektorienteret 10. klasse) er undervisningssproget engelsk.

Også del af vores lærere er internationale, dvs. af anden nationalitet, men bosiddende i Danmark.