International boglig efterskole - Skovlund Efterskole

Ring til os på tlf. 75 29 25 77

Boglig efterskole med internationalt udsyn

Boglig efterskole med internatinalt udsyn

Fri Grundtvigiansk boglig efterskole

Skovlund Efterskole er en fri Grundtvigiansk boglig efterskole med plads til 100 elever. Efterskolen har en stærk boglig og sproglig profil. Skolen tilbyder en solid faglig undervisning i alle obligatoriske fag. Sprogundervisningen er i højsædet og vi vægter både de sprogfaglige og boglige færdigheder og ‘kulturmødet’ gennem sprogundervisningen meget højt.

Samarbejde, dialog og en anerkendende adfærd er fundamentale værdier på Skovlund Efterskole, som skal være - og er - et sted, hvor eleverne skal have lov til at udfolde sig og udvikle sig optimalt i forhold til dem selv og i forhold til helheden. Her skal dagligdagen bæres af tillid i omgangen med hinanden.

 “Er du glad for at gå i skole, interesseret i sprog og boglige fag og villig til at gøre en indsats for at blive bedre” - ja, så er vi efterskolen for dig! 

Ikke for boglig skoletrætte elever

Skovlund Efterskole er ikke en eliteskole. Vi er en boglig skole – for bogligt motiverede elever og tilbyder en solid faglig undervisning.

Siden 2008 har SKE både kunne tilbyde 8.-9.-10 klasser med alle de obligatoriske boglige fag, og med mulighed for folkeskolens afgangsprøver (FSA og FSA10) i 9. og 10. klasse.

Der udover kan vi i vores International Class Skovlund, ICS kan vi tilbyde 10. klasseselever et anderledes og spændende skoleår baseret på engelsksproget projektorienteret under- visning.

“SKE er for elever , der vil lære noget”

Vi har sprogundervisningen i højsædet, og vægter både de sproglige og boglige færdigheder og mødet med andre kulturer meget højt. Og alle elever tilbydes undervisning i Cambridge English. Vi siger også velkommen til elever, der har boglige vanskeligheder, men som har motivationen til selv at gøre en forskel.