Danmarks bedste sprogefterskole - Skovlund Efterskole

Ring til os på tlf. 75 29 25 77

Sprogefterskole i alle facetter

Din sprogefterskole i Jylland

Skovlund Efterskole er en fri Grundtvigiansk efterskole, herudover har skolen sprogundervisningen i højsædet og vi vægter både de sprogfaglige færdigheder og 'kulturmødet' gennem sprogundervisningen meget højt.

Efterskolen tilbyder udover sprog en række spændende linjefag, som kan man tilvælge.

Samarbejde, dialog og en anerkendende adfærd er fundamentale værdier på Skovlund Efterskole, som skal være - og er - et sted, hvor eleverne skal have lov til at udfolde sig og udvikle sig optimalt i forhold til dem selv og i forhold til helheden. Her skal dagligdagen bæres af tillid i omgangen med hinanden.

Vi anskuer eleverne som hele kompetente mennesker, så det at være elev på Skovlund Efterskolen drejer sig om hele livet. Vi anser det for vigtigt, at al omgang på Skovlund Efterskole er baseret på respekten for den enkelte og at forskellighed er en styrke.

 "Er du glad for at gå i skole, interesseret i sprog og villig til at gøre en indsats for at blive bedre" - ja så er vi efterskolen for dig!

Vores alt omfattende mål er at kunne medvirke til at realisere den enkelte elevs potentiale. I den sammenhæng niveaudeler vi undervisningen i fagene engelsk og matematik, så vi kan tage hensyn til den enkeltes forudsætninger.

Sprogefterskolen Skovlund Efterskole