Efterskole - 9. klasse - Sprog, kultur & rejser - Kom selv og se! - Skovlund Efterskole

Ring til os på tlf. 75 29 25 77

9. klasse på sprogefterskole

Tag på efterskole i 9. klasse 

Nogle elever trives ikke i folkeskolen, når de kommer op i de højere klasser. De udfordres ikke nok i undervisningen, når den skal ramme en meget bred gruppe af elever. I 9. klasse er det specielt vigtigt at være på den rigtige skole. Hvad enten man fortsætter i 10. klasser eller tager videre på en af ungdomsuddannelserne, så er 9. klasse for mange et afgørende år, hvor vejen videre i uddannelsessystemet skal findes. 

For nogen elevers vedkommende betyder det, at de ikke lærer at fordybe sig fagligt og tackle faglige udfordringer, og de oplever ikke belønningen og stoltheden i at udvikle sig fagligt og derigennem udvikle sig personligt. Skolen skal være et spændende og rart sted at være, for at man kan lære.

Mange elever får ny motivation og energi i at skifte undervisningsmiljø. Ved at tage på Skovlund Efterskole får det en efterskole, hvor der er tid til fordybelse i nogle af de interesser og fag, der betyder mest for dem. De bliver mere selvstændige og begynder i højere grad at tage ansvar for deres uddannelse.

Vi kan tilbyde et inspirerende undervisningsmiljø i 9. klasse af høj kvalitet, hvor det er naturligt for eleverne at engagere sig.

 

Bliv rustet til ungdomsuddannelserne

Netop i 9. klasse, hvor de skal op til Folkeskolens afgangsprøve, er det ekstra vigtig at de er på den rette skole, og at de får den undervisning, som passer bedst til dem. Det er her, de skal blive godt forberedt til at tage en ungdomsuddannelse.

På Skovlund Efterskole giver vi specielt eleverne en faglig ballast i form af Cambridge English. På efterskolen lærer de ikke blot at tale sproget, men at forstå og anvende de nuancer i sproget og måder der er at formulere sig på, når det gælder om at håndtere kulturelle forskelle. Og når eleverne skal videre i uddannelsessystemet, så er de godt rustet til undervisning og undervisningsmateriale, som ofte er på engelsk. Og de får en sproglig adgangsbillet til mange udenlandske uddannelsesinstitutioner.

Hvem kan gå på Skovlund Efterskole?

Man skal ikke være top-elev for at gå på skolen, men det helt afgørende, for at skoleåret bliver en succes, er, at eleverne er villige til at lære, og yde den faglige indsats det kræver.

“SKE er for elever , der vil lære noget”

 

Kammeratskab & trivsel

En anden vigtig forudsætning for at kunne lære og udvikle sig er, at man fungerer socialt i sin klasse. Det er vigtigt at have kammerater, man har et interessefællesskab med. Det ved vi, at vores elever finder på Skovlund Efterskole.

Fællesskab og rummelighed er en naturlig forudsætning for det at være elev på efterskolen.

Helene tog på sprogefterskole i 9. klasse

Helene i 9. klasse

Helene var hun kørt træt i klassekammerater og lærere på sin gamle folkeskole, og søgte derfor en efterskole, hvor hun kunne starte på en frisk.

 

Læs om Helenes oplevelser