Efterskole - 10. klasse - Sprog, kultur & rejser - Besøg os! - Skovlund Efterskole

Ring til os på tlf. 75 29 25 77

10. klasse på sprogefterskole

10. klasse på Skovlund Efterskole

Motivationen for at tage på efterskole i 10. klasse er vidt forskellige fra elev til elev. Springet fra 9.klasse og direkte videre på en ungdomsuddannelse kan være stort for nogle elever. De kan være usikre på, hvilken vej de skal vælge, og for de elever der vælger en boglig ungdomsdannelse, så kan springet i undervisningens indhold og form være en udfordring. Mens andre ønsker at komme til at opleve efterskolelivet og kammeratskabet, samtidig med de forbedrer deres kompetencer.

Skovlund Efterskole tilbyder både en almindelig 10. klasse og den projektorienterede International Class Skovlund, hvor al undervisning foregår på engelsk. Er det ikke noget for dig/dit barn, så er den “almindelige” et godt alternativ. Her har du med få obligatoriske timer mulighed for at sammensætte dit eget skema med netop de valgfag, der har din interesse.

Vi kan tilbyde et inspirerende undervisningsmiljø af høj kvalitet, hvor det er naturligt for eleverne at engagere sig.

Bliv rustet til ungdomsuddannelserne med et år i 10. klasse

10. klasse er for mange det år, hvor man modnes og begynder at finde i hvilken retningen ens uddannelse skal gå, og det er vigtig, at de er på den rette skole, og at de får den undervisning, som passer bedst til dem, så de bliver godt forberedt til at tage en ungdomsuddannelse.

På Skovlund Efterskole giver vi specielt eleverne en faglig ballast i form af Cambridge English. På efterskolen lærer de ikke blot at tale sproget, men at forstå og anvende de nuancer i sproget og måder der er at formulere sig på, når det gælder om at håndtere kulturelle forskelle. Og når eleverne skal videre i uddannelsessystemet, så er de godt rustet til undervisning og undervisningsmateriale, som ofte er på engelsk. Og de får en sproglig adgangsbillet til mange udenlandske uddannelsesinstitutioner.

Hvem kan gå på Skovlund Efterskole?

Man skal ikke være top-elev for at gå på skolen, men det helt afgørende, for at skoleåret bliver en succes, er, at eleverne er villige til at lære og yde den faglige indsats, det kræver.

Kammeratskab & trivsel

En anden vigtig forudsætning for at kunne lære og udvikle sig er, at man fungerer socialt i sin klasse. Det er vigtigt at have kammerater, man har et interessefællesskab med. Det ved vi, at vores elever finder på Skovlund Efterskole.

Fællesskab og rummelighed er en naturlig forudsætning for det at være elev på efterskolen.

 

 

Emil på sprogefterskole i 10. klasse

Emil i 10. klasse

Emil gik i 9. og 10. klasse på Skovlund Efterskolen, for at få mulighed for faglig fordybelse. Specielt engelsk undervisningen gav et stort udbytte med CPE-eksamen i Cambridge English svarende til engelsk på universitets niveau.

 

Læs om Emils oplevelser