Boglig efterskole

- Hvad betyder det?

På Skovlund Efterskole arbejder vi på at gøre undervisningen sjov, interessant, vedkommende og ikke mindst have en høj kvalitet i den boglige undervisning.Vi tilbyder boglig undervisning, som er målrettet mod det niveau eleverne befinder sig på. Det er altså ikke en forudsætning at være en boglig stærk elev, men et ønske om fagligt at udvikle sig.Et fag vi specielt har stor succes med er Cambrigde English, hvor alle elevers boglige færdigheder blive testet, så vi kan tilbyde den enkelte elev den optimale undervisning. Vi ligger år er år i den absolutte top med enestående testresultater, hvor eleverne overgår deres egne forventninger.

Boglig efterskole - Hvad betyder det?

På Skovlund Efterskole arbejder vi på at gøre undervisningen sjov, interessant, vedkommende og ikke mindst have en høj kvalitet i den boglige undervisning.Vi tilbyder boglig undervisning, som er målrettet mod det niveau eleverne befinder sig på. Det er altså ikke en forudsætning at være en boglig stærk elev, men et ønske om fagligt at udvikle sig.Et fag vi specielt har stor succes med er Cambrigde English, hvor alle elevers boglige færdigheder blive testet, så vi kan tilbyde den enkelte elev den optimale undervisning. Vi ligger år er år i den absolutte top med enestående testresultater, hvor eleverne overgår deres egne forventninger.

Fri Grundtvigiansk boglig efterskole

Skovlund Efterskole er en fri Grundtvigiansk boglig efterskole med plads til 100 elever. Efterskolen har en stærk boglig og sproglig profil. Skolen tilbyder en solid faglig undervisning i alle obligatoriske fag. Sprogundervisningen er i højsædet og vi vægter både de sprogfaglige og boglige færdigheder og ‘kulturmødet’ gennem sprogundervisningen meget højt.

Samarbejde, dialog og en anerkendende adfærd er fundamentale værdier på Skovlund Efterskole, som skal være – og er – et sted, hvor eleverne skal have lov til at udfolde sig og udvikle sig optimalt i forhold til dem selv og i forhold til helheden. Her skal dagligdagen bæres af tillid i omgangen med hinanden.

Er du glad for at gå i skole, interesseret i sprog og boglige fag og villig til at gøre en indsats for at blive bedre” – ja, så er vi efterskolen for dig!

Ikke for boglig skoletrætte elever

Skovlund Efterskole er ikke en eliteskole. Vi er en boglig skole – for bogligt motiverede elever og tilbyder en solid faglig undervisning.

Siden 2013 har SKE kunne tilbyde 8. klasser. Alle vores klasser tilbydes de obligatoriske boglige fag, og med mulighed for folkeskolens afgangsprøver (FP9 og FP10) i 9. og 10. klasse.

Derudover kan vi i vores International Class Skovlund, ICS tilbyde 10. klasseselever et anderledes og spændende skoleår baseret på engelsksproget projektorienteret undervisning.

“SKE er for elever, der vil lære noget”

Vi har sprogundervisningen i højsædet, og vægter både de sproglige og boglige færdigheder og mødet med andre kulturer meget højt. Og alle elever tilbydes undervisning i Cambridge English. Vi siger også velkommen til elever, der har boglige vanskeligheder, men som har motivationen til selv at gøre en forskel.

Hvad kan du ellers opleve på skolen

Hvad kan du ellers opleve på skolen