ICS - International Class Skovlund

ICS - International Class Skovlund

International Class Skovlund

ICS er et tilbud til elever på 10. årgang, som søger et alternativ til den traditionelle klasseundervisning, og hvor fagligheden er i top. Klassen er prøvefri og der arbejdes i stedet med projekter.

Du får nye kompetencer inden for sprog, andre kulturer og samfundsforhold og udvikler dine evne til at arbejde projektorienteret.

Du skal vælge ICS hvis du:

 • Er ambitiøs
 • Vil udfordres fagligt og kulturelt
 • Vil mødes og samarbejde med andre unge fra andre lande
 • Vil styrke dine sproglige kompetencer markant
 • Vil opleve et fantastisk efterskoleophold

Klassen arbejder projektorienteret og er prøvefri. I stedet for eksamener er der projektafslutninger og et større afslutningsprojekt. Al undervisning foregår på engelsk. At der ikke skal arbejdes hen mod folkeskolens afsluttende afgangsprøver giver os frihed til at sammensætte et tværgående og aktuelt undervisningsforløb.

ICS er en rigtig god forberedelse til din videre uddannelse, hvor undervisningen i langt højere grad end tidligere foregår på engelsk. I arbejdslivet betyder kompetencer inden for international samarbejde også mere og mere, og åbner døre for spændende og anderledes jobs både i Danmark og i udlandet.

International efterskoleelev

Majken i ICS-klassen

Majken har haft to fantastiske år på Skovlund Efterskole, hvor hun har gået i 9. klasse og i ICS, efterskolens international 10. klasse. Og hun har lang overgået egne forventninger.
csm_science2_375222d91d

Læs mere om de fag vi tilbyder?

Sammensæt dit år, med de sprog- og linjefag, som interesserer dig

Projekter og indhold

Vi byder på et spændende og anderledes skoleår med masser af fart på.  Vi skal lære en masse nye mennesker at kende på tværs af sprog og grænser, både ved udlandsture og ved samarbejde over internettet.

 • Projektsamarbejde med elever og studerende fra skoleklasser i andre lande
 • Udveksling med skoleklasser i andre lande.
 • Gæstelærere fra udlandet gennem skoleåret
 • Dine egne projekter….!
 • Kernen i den daglige undervisning er projekttimer, hvor man individuelt eller i grupper fordyber sig i projekt- arbejder inden for udvalgte projektforløb.

Eksempler på projektforløb:

 • 2015-målene
 • NGO’er
 • Internationale støtteprojekter
 • Menneskerettigheder
 • Rejser & udveksling
 • Internationale organisationer
 • Kulturmøder
 • EU

Hvordan ser dit skema ud?

Projekttimer

Projekttimerne i ICS udgør den største del af under- viningen med i alt 19-21 lektioner pr. uge. Projekttimerne er tværfaglige og dækker over ere forskellige fag, bl.a. engelsk, samfundsfag , matematik og naturvidenskabelige fag. Det er disse timer, du bruger på de forskellige projekter.

Du er i vid udstrækning med til at sammensætte dit eget skema, da alle Cambridgefag, sprogfag og valgfag er valgfrie.

Et eksempel på hvilke timer dit ugeskema kunne bestå af:

ICS Projekttimer
19-21 lektioner
Cambridge CAE/FCE
4-5 lektioner
Spansk
3 lektioner
Tysk
3 lektioner
Storefag
4 lektioner
Valgfag
2 lektioner
Obligatorisk idræt
2 lektioner
I alt 37-40 lektioner

Global Perspectives

Som en del af projektundervisningen undervises i Cambridge-faget ”Global Perspectives”, som er undervisning i globale temaer ud fra en personlig, national og global synsvinkel. Der undervises med udgangspunkt i fagets årsplaner fra Cambridge University.

Sprogfag

Som alle andre elever har du mulighed for at vælge blandt alle vore sprogtilbud:

 • Cambridge English
 • Tysk
 • 
Spansk
 • Fransk

Hvad koster det?

Bemærk, at elever, der optages på den internationale 10. klasse, vil blive opkrævet en ekstra egenbetaling til dækning af ekstra rejseaktivitet, dog max. 6.000 kr.