Fokus på det sociale giver højere faglighed

Der stilles høje krav til de danske skoleelever. De testes fagligt, og skal i en tidlig alder tænke på deres uddannelsesplaner. For nogle kan dette pres være overvældende.

På Skovlund Efterskole bruges arbejdet med social trivsel og personlig udvikling til at højne elevernes faglighed og give dem værktøjer, som kan hjælpe dem med at klare de udfordringer, som de står overfor, når de afslutter efterskoleopholdet.

 

22 km. nord for Varde ligger der en lille efterskole. Skolen har ikke lige så prangende bygninger som nogle af de større efterskoler, og der er kun plads til 100 elever, men hvad skolen gør med de elever, er noget særligt. Skolen hedder Skovlund Efterskole, og da Cepos i foråret rangerede alle skoler i Danmark, efter hvilke der havde rykket deres elever mest karaktermæssigt, var Skovlund den højst rangerede efterskole. Samtidig vandt skolen for tredje år i streg titlen som danmarks bedste efterskole til engelsk. Og det er ikke fordi, det kun er 10- og 12-tals-elever skolen får ind. Men hvad er det, de kan?

Stærk faglighed kommer fra gode rammer

Spørger man Skolens forstander Hanne Gonzalez, hvad det er Skovlund Efterskole kan? svarer hun med et smil på læben “Vi har skide dygtige lærere”, og hun fortsætter: “Jeg tror egentlig ikke, vores undervisningsforløb er meget anderledes end andre skoler. Vi er bare gode til at følge op med eleverne og sørge for, at de får lavet deres ting, og får det meste ud af, hvad vi kan tilbyde.”

 

Udover den faglige indsats er elevernes sociale trivsel et særligt fokuspunkt for skolen. “Det er vigtigt for os, at eleverne både har et godt fagligt miljø, men i højere grad et godt socialt miljø. […] Du kan ikke lære noget, hvis du ikke er tilpas, og du har alt mulig andet, der fylder i dit hoved.” siger forstander Hanne Gonzalez. Derfor er der sat tid og ressourcer af til, at der, både i elevernes hverdag og i workshops, arbejdes med elevernes evner til at skabe gode sociale relationer.

 

Lærer Lea Maaløe-Jørgensen supplerer: “Vi er meget opmærksomme på eleverne som hele mennesker, så vi kan se, om det de kæmper med er fagligt, personligt eller socialt. Det kan være, du ikke fik afleveret din stil, fordi der sker noget på hjemmefronten. Eller det kan være, du kæmper med at skabe gode sociale relationer, eller du bare har svært ved faget. Da man som lærer er sammen med eleverne både i skoletiden og i elevernes fritid, får man et helt specielt indblik i, hvad eleverne går rundt og kæmper med, og det kan vi tage hensyn til og hjælpe dem med, så de kan få overskud til at blive styrket fagligt.”  

Engelsk i verdensklasse

Foruden at rykke eleverne generelt fagligt, har Skovlund Efterskole særligt fokus på Cambridge Engelsk, som er et særligt eksamensbevis på et internationalt niveau, der kan åbne døre til hele verden. På Skovlund Efterskole tilbydes Cambridge Engelsk fra 8.-9. klasses niveau og helt op til universitetsniveau. Skolen er et af omkring fem uddannelsesinstitutioner i Danmark, som tilbyder engelsk på CPE-niveau, som er det højeste niveau af Cambridge Engelsk.

 

“Du får ikke eleverne op på dette niveau, ved bare at videregive din viden. Man skal vække deres nysgerrighed for sproget og give dem nogle rammer, som giver dem lyst til selv at arbejde for det”, forklarer George Hearn, som underviser CPE-klassen.  

Ikke kun for de bedste

“Der er nogle, som kan blive skræmt af sådanne præstationer, og de er bange for, at de eller deres børn ikke kan følge med” fortæller Hanne Gonzalez, men hun pointerer, at Skovlund Efterskole ikke er en elite efterskole. “Vores lærere er i øjenhøjde med eleverne, og rykker dem der fra, hvor de er. […] Vi er ikke kun for 10- og 12-tals-elever, vi har også elever som kommer til os med 02- og 4-taller, som gerne vil rykkes.”

Nye linjer

Skovlund Efterskole er dog meget mere end de boglige fag. I lang tid har de udbudt forskellige valgfag, så eleverne har mulighed for at dyrke nogle interesser eller prøve nye af. Vi er lige nu i gang med at retænke udbuddet, og i næste skoleår [19/20] vil skolen investere stærkt i nogle nye linjefag. Hanne Gonzalez forklarer det nye fokus: “Vi investerer i vores linjer, for vi mener, det er vigtigt, at eleverne har mulighed for at fordybe sig ordentligt i deres interesser. Nogle linjefag er tidligere valgfag, som er blevet opgraderet og fået flere ressourcer. Andre er helt nye, hvor vi har mærket en efterspørgsel.” Hun fortsætter “Det er for eksempel linjefagene Vi Elsker Mad og Iværksætteri, hvor eleverne kan gå meget mere praktisk til værks, end de før har prøvet. Blandt andet vil iværksætteri-linjen komme ud og møde rigtige iværksættere, høre om deres udfordringer og være med til at prøve at finde løsninger.