Værdigrundlag

Skolens værdigrundlag er udarbejdet af bestyrelsen og personalet i samarbejde, vedtaget på skolens generalforsamling og godkendt af Undervisningsministeriet. De tre fremhævede afsnit indgår i skolens vedtægter § 1.

“Opmærksomheden henledes på, at der fra år til år kan ske ændringer i afsnittet praksis, da det løbende vil blive opdateret i overensstemmelse med den til enhver tid gældende praksis.

Skolens værdier bygger på de grundtvigske skoleideer og livssyn. Vi vedkender os de åndelige og politiske frihedsidealer med demokrati, ansvarlighed og tolerance i højsæde.

Ud fra skolens værdigrundlag er formålet at udvikle et demokratisk, dannet ungt menneske med selvværd, selvtillid og et åbent, tolerant syn på andre mennesker og kulturer forankret i sproglige kompetencer og et solidt fagligt niveau.

Praktiske fag og gøremål indpasses i skolens hverdag med henblik på at sikre en bred menneskelig udvikling på såvel det intellektuelle som det etiske, følelsesmæssige og fysiske område.”