Karakterer

Eleverne får standpunktskarakterer i prøvefagene 3 gange i løbet af skoleåret:

  • November
  • Februar/marts
  • Maj/juni – umiddelbart inden prøverne begynder

 

Karaktergennemsnit og andre tal fra Undervisningsministeriet for Skovlund Efterskole kan ses her:

Grundskolekarakterer for Skovlund Efterskole