Skolekreds

For det er skolekredsen, der har taget initiativet til skolen, og som har bygget skolen op. Og det er medlemmer af skolekredsen, som via deres frivillige indsats på skolen (byggeri, tilsyn ved prøver, hjælp ved administrative opgaver o.s.v.) er med til at udbygge og videreudvikle Skovlund Efterskole.

En del af skolekredsens medlemmer er endda særdeles aktive og hjælper dagligt til med praktiske gøremål på skolen. Det er en helt og aldeles uundværlig hjælp, som disse frivillige yder for skolen, hvilket vi er dybt taknemmelige for. Gruppen af frivillige hjælpere bliver i daglig tale kaldt for ”pensionistbanden”.

Hvis du ønsker indmeldelse i skolekredsen, kontaktes skolens kontor:

Mail: skovlund.efterskole@ske.dk
Tlf: 7529 2577