Undervisningsmiljø

Skolens trivselsråd – som er dét vi også kunne kalde for skolens elevråd – har ansvar for at gennemføre en undersøgelse af elevernes undervisningsmiljø. Undersøgelsen skal gennemføres i løbet af skoleåret – typisk i løbet af vintermånederne, hvor eleverne efterhånden har et rigtig godt kendskab til skolen.

  • Resultatet af undersøgelsen offentliggøres på skolens hjemmeside
  • I samråd med skolens forstander udarbejdes der handlingsplaner i forhold til undersøgelsens resultat
  • I slutningen af året evalueres trivselsrådet forløbet sammen med forstanderen