Tysk

3 lektioner pr. uge

Faget er obligatiorisk i 8., 9. klasse og valgfag i 10.klasse

Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, så de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Undervisningen skal skabe rammer for oplevelser, indsigt og samarbejde, og styrke elevernes aktive medvirken. Det er vigtigt at gøre det relevant, at kunne begå sig på tysk, og undervisningen skal bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres videre udvikling.

Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om tysk sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse. Og give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande, og øge forståelsen for de kulturelle forskelle og ligheder landende i mellem.

Undervisere