Samfundsfag

2 lektioner pr. uge

Skemaet tilrettelægges således, at undervisningen i samfundsfag, kristendomskundskab og historie placeres i en samlet blok på 4 lektioner. Det giver mulighed for god og stor fleksibilitet i planlægningen af undervisningen, og lærerne kan aftale længere forløb for det enkelte fag, f..eks. en hel formiddag med tema i ét af de tre fag.

Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at:

  • eleverne udvikler lyst og evne til at forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv og til aktiv medleven i et demokratisk samfund.
  • Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler historie- og samfundsbevidsthed, kritisk sans og færdighed i at iagttage, analysere og vurdere nationale og internationale samfundsforhold og konflikter.
  • Undervisningen skal bidrage til, at eleverne på baggrund af et personligt tilegnet værdigrundlag deltager aktivt i samfundsudviklingen. Den enkelte elev skal udvikle ansvarlighed for løsningen af fælles opgaver og erhverve viden om samfundet og dets historiske forudsætninger.

Undervisere