Morgensamling

Vi ser nyhederne på TV2 kl 08:00 hver morgen og får informationer om aktiviteter.

Nyhederne bliver diskuteret i klasserne, når de har samfundsfag/ medborgerskab.