Kristendomskundskab

1 lektion pr. uge

Skemaet tilrettelægges således, at undervisningen i samfundsfag, kristendomskundskab og historie placeres i en samlet blok på 4 lektioner. Det giver mulighed for god og stor fleksibilitet i planlægningen af undervisningen, og lærerne kan aftale længere forløb for det enkelte fag, f..eks. en hel formiddag med tema i ét af de tre fag.

Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at:

  • eleverne erkender og forstår, at den religiøse dimension har betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og for dets forhold til andre.
  • undervisningen tager sit udgangspunkt i kristendommen, som denne fremtræder i historisk og nutidig sammenhæng.
  • eleverne skal opnå kendskab til bibelske fortællinger og forståelse af kristendommens betydning for værdigrundlaget i vor kulturkreds. Derudover indgår ikke-kristne religioner og livsanskuelser med henblik på, at eleverne får forståelse af andre livsformer og holdninger.
  • eleverne gennem mødet med de forskellige former for livsspørgsmål og svar, som findes i kristendommen samt i andre religioner og livsopfattelser, skal undervisningen give eleverne et grundlag for personlig og ansvarlig stillingtagen og handling over for medmennesket og naturen.

Undervisere