Historie

1 lektion pr. uge

Skemaet tilrettelægges således, at undervisningen i samfundsfag, kristendomskundskab og historie placeres i en samlet blok på 4 lektioner. Det giver mulighed for god og stor fleksibilitet i planlægningen af undervisningen, og lærerne kan aftale længere forløb for det enkelte fag, f..eks. en hel formiddag med tema i ét af de tre fag.

Formålet med undervisningen i historie er at styrke elevernes historiebevidsthed og identitet og øge deres lyst til og motivation for aktiv deltagelse i et demokratisk samfund. Det sker ved:

  • at fremme deres indsigt i, at mennesker er historieskabte såvel som historieskabende
  • at arbejde med samspillet mellem fortid, nutid og fremtid skal eleverne udvikle deres indsigt i menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne. Herved skal de videreudvikle deres forståelse af og holdning til egen kultur, andre kulturer og menneskers samspil med naturen
  • at give eleverne mulighed for overblik og fordybelse i vedkommende historiske kundskabsområder og fremme deres indsigt i kontinuitet og forandring
  • undervisningen skal bygge på og stimulere elevernes evne til indlevelse, analyse og vurdering og fremme deres lyst til at videregive og skabe historiske fortællinger på baggrund af tilegnet viden

Undervisere